Proefschriften

Topproefschriften Internistendagen 2023

De Dr. C.J. Roosstichting reikt in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging de Dr. C.J. Roosprijs uit voor de drie beste klinische proefschriften op het gebied van de Interne Geneeskunde. De stichting heeft onder meer als doel met deze prijs klinisch wetenschappelijk, patiëntgebonden onderzoek in Nederland te bevorderen. De eerste prijs van € 2.000,00 en de tweede en derde prijs ieder van € 500,00 zullen tijdens de Internistendagen in Maastricht in april 2023 worden uitgereikt na afloop van de sessie Topproefschriften, samen met een gekalligrafeerde oorkonde. De drie laureaten zullen hun werk presenteren tijdens de sessie Topproefschriften.

De Dr. C.J. Roosprijs is bedoeld voor klinisch, patiëntgebonden onderzoek, waaronder verstaan wordt zowel onderzoek door de promovendus zelf verricht aan patiënten of proefpersonen, als onderzoek bij grotere groepen patiënten zoals gerandomiseerde studies, in een proefopstelling of een protocol waar de promovendus een belangrijk aandeel in heeft gehad. Moleculair, genetisch en basaal wetenschappelijk onderzoek kan hierbij additioneel zijn. Uitgesloten zijn proefschriften waarvan de aard en de opzet geheel bepaald zijn door de farmaceutische industrie.

De laureaten zijn inmiddels bekend!
In alfabetische volgorde zijn de laureaten voor de Dr. C.J.Roosprijs:
Dr. Ewoud Baarsma, met het proefschrift “Lyme ziekte. Ontwikkelingen in diagnostiek en klinische aspecten.”
Dr. Myriam Chalabi, met het proefschrift “Improving immunotherapy responses in gastrointestinal cancers.”
Dr. Lauré M.Fijen met het proefschrift “Improving the burden of hereditary angioedema through targeted treatment.”

Jury

De jury is samengesteld uit de vaste leden prof.dr. H.A.H. Kaasjager, prof.dr. M.M Levi, prof.dr. A.E. Meinders, dr. J.C. Roos, voorzitter, prof.dr. J.W.A. Smit en één van de prijswinnaars van 2022.

Contactadres: roosjulius@gmail.com