Proefschriften

Topproefschriften Internistendagen 2024

De dr. C. J. Roosstichting reikt in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging de Dr. C. J. Roosprijs uit voor de drie beste klinische proefschriften op het gebied van de Interne Geneeskunde. De stichting heeft onder meer als doel met deze prijs klinisch wetenschappelijk, patiëntgebonden onderzoek in Nederland te bevorderen. De eerste prijs van € 2000 en de tweede en derde prijs ieder van € 500 zullen tijdens de Internistendagen in Maastricht in april 2024 worden uitgereikt na afloop van de sessie Topproefschriften, samen met een gekalligrafeerde oorkonde. De drie laureaten zullen hun werk presenteren tijdens de sessie Topproefschriften.                                                

De dr. C. J. Roosprijs is bedoeld voor klinisch, patiëntgebonden onderzoek, waaronder verstaan wordt zowel onderzoek door de promovendus zelf verricht aan patiënten of proefpersonen, als onderzoek bij grotere groepen patiënten zoals gerandomiseerde studies, in een proefopstelling of een protocol waar de promovendus een belangrijk aandeel in heeft gehad. Moleculair, genetisch en basaal wetenschappelijk onderzoek kan hierbij additioneel zijn. Uitgesloten zijn proefschriften waarvan de aard en de opzet geheel bepaald zijn door de farmaceutische industrie.

Meedingen
Om in aanmerking te komen voor  de dr. C. J. Roosprijs wordt het volgende gevraagd:

1) Een afgerond proefschrift handelend over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp verschenen tussen 15 februari 2023 en 15 februari 2024.   
2) De auteur is internist, assistent in opleiding of heeft in de nabije toekomst uitzicht op een opleidingsplaats.

 Om mee te dingen dient u:

1) Een digitale versie van het proefschrift te sturen aan niv@eventex.nl onder vermelding van: Dr. C. J. Roosprijs 2024.         
2) Eén gedrukt exemplaar van het proefschrift te sturen aan de jurylid dr. J. C. Roos, Doornburg 111, 1081 JX, Amsterdam.
3) Als bijlage bij de digitale versie zowel als bij het gedrukte exemplaar een curriculum vitae mee te zenden en een korte motivatie waarom u meent voor de prijs in aanmerking te komen, benevens een kort overzicht van de aard van de financiële steun waarmee het onderzoek tot stand is gekomen.

De uiterste inzendingsdatum is 15 februari 2024.

Jury
De jury wordt samengesteld uit de vaste leden prof. dr. H. A. H. Kaasjager (voorzitter), prof. dr.   M. M Levi, dr. J. C. Roos, prof. dr. J. W. A. Smit, en de eersteprijswinnaar in 2023, dr. L.M.Fijen

Contactadres: roosjulius@gmail.com

Overige informatie: zie www. dr.c.j.roosstichting.nl