Proefschriften

De drie winnaars (in alfabetische volgorde) die mogen presenteren dit jaar zijn:

  • Bastiaan W. Haak: Intestinal microbiota and host defense in systemic infectious diseases. Translational studies in the healthy and the ill
  • Tineke Kraaij: The net effect of novel treatments in lupus nephritis
  • Jona Walk: Diversity of protective immune responses in human malaria

Na afloop van de sessie maakt de juryvoorzitter bekend wie de eerste, tweede en derde prijs heeft. 


De Dr. C. J. Roosstichting reikt in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging de Dr. C. J. Roosprijzen uit voor de drie beste klinische proefschriften op het gebied van de Interne Geneeskunde. De stichting heeft onder meer als doel met deze prijzen klinisch wetenschappelijk, patiëntgebonden onderzoek in Nederland te bevorderen.

De eerste prijs van € 2000-, en de tweede en derde prijs van € 500 worden sinds 2005 jaarlijks uitgereikt tijdens de Internistendagen in Maastricht. Wij hopen en verwachten dat dit in oktober 2021, na een door de covid-19 epidemie gedwongen pauze in 2020, opnieuw het geval zal zijn. Daarbij krijgen de drie laureaten weer de gelegenheid hun werk te presenteren tijdens de speciaal hieraan gewijde sessie Topproefschriften. Zij ontvangen naast de geldelijke prijs een gekalligrafeerde oorkonde.

De drie prijzen zijn bedoeld voor klinisch, patiëntgebonden onderzoek, waaronder verstaan wordt zowel onderzoek door de promovendus zelf verricht aan patiënten of proefpersonen, als onderzoek bij grotere groepen patiënten zoals gerandomiseerde studies, in een proefopstelling of een protocol waar de promovendus een belangrijk aandeel in heeft gehad. Moleculair, genetisch en basaal wetenschappelijk onderzoek kunnen hierbij additioneel zijn. Uitgesloten zijn proefschriften waarvan de aard en de opzet geheel bepaald zijn door de farmaceutische industrie.

Meedingen

Om in aanmerking te komen voor de Dr. C. J. Roosprijs wordt het volgende gevraagd:

  • Een afgerond proefschrift handelend over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp verschenen in 2020, of het eerste half jaar van 2021.
  • De auteur is internist, assistent in opleiding of heeft in de nabije toekomst uitzicht op een opleidingsplaats.

Om mee te dingen dient u:

  • Een digitale versie van het proefschrift te sturen aan niv@eventex.nl onder vermelding van: Dr. C. J. Roosprijs 2021.
  • Eén gedrukt exemplaar van het proefschrift te sturen aan de juryvoorzitter dr. J. C. Roos, Doornburg 111, 1081 JX, Amsterdam.
  • Als bijlage bij de digitale versie zowel als bij het gedrukte exemplaar een curriculum vitae mee te zenden en een korte motivatie waarom u meent voor de prijzen in aanmerking te komen, benevens een kort overzicht van de aard van de financiële steun waarmee het onderzoek tot stand is gekomen.

De uiterste inzendingsdatum was 1 augustus 2021. De inzending is gesloten.

Jury

De jury wordt samengesteld uit de vaste leden prof. dr. H. A. H. Kaasjager, prof. dr. M. M. Levi, prof. dr. A. E. Meinders, dr. J. C. Roos, voorzitter, prof. dr. J. W. A. Smit, en de eerste prijswinnares in 2020, dr. N. M. G. Rorije.

Contactadres: roosjulius@gmail.com, tel 06-22921061 of 020-6764433