Sponsorsymposia

Woensdag 12 oktober

Kruip in de huid van een patiënt met diabetes: ervaar als zorgprofessional tijdens de internistendagen zelf een glucosesensor!
Joannet Onvlee MSc  – Technisch geneeskundige Radboudumc
Zaal 0.6/0.7 Madrid Lisbon

Abbott sluit met FreeStyle Libre sensortechnologie aan op het thema van de Internistendagen 2022. Met elkaar kijken we vooruit en blijven we innoveren: Internisten in beweging.

Tijdens de internistendagen biedt Abbott, in afstemming met de organisatie van het NIV, de mogelijkheid zelf een glucosesensor te dragen*.
Wat ervaart een patiënt met diabetes bij het dragen van een sensor? Wat leest hij/zij af op de bijbehorende FreeStyle LibreLink-app1? Wat zijn de mogelijkheden?
Op een laagdrempelige manier maakt u (nader) zelf kennis met deze technologie!

Registreer u voor de sessie op 12 oktober om u te verzekeren van een glucosesensor* met een inspirerende toelichting van technisch geneeskundige Joannet Onvlee werkzaam in het Radboudumc.
*zolang de voorraad monsterverpakkingen strekt.

Daarnaast bent u van harte welkom op de stand van Abbott voor mogelijke vragen. Vrijdag zal er een gezamenlijk terugkom- en evaluatiemoment zijn met ervaringsdeskundige Wim Tilburgs en hoe deze technologie zijn leven veranderde. Tevens de grote vraag: wat heeft u zelf ervaren.

  1. De FreeStyle LibreLink-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg de website www.freestylelibre.com voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. Het gebruik van FreeStyle LibreLink vereist registratie bij LibreView.

© 2022 Abbott. FreeStyle, Libre, en gerelateerde merkaanduidingen zijn eigendom van Abbott.
Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Abbott B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp. ADC-63860 v1.0 09/22

Donderdag 13 oktober

Frequently Asked Questions SGLT2-remmers: 1 jaar na de richtlijn
S.J. (Sara-Joan) Pinto-Sietsma – internist-vasculair geneeskundige, Amsterdam UMC        
Zaal 0.4 Brussels  

Sinds 2021 hebben SGLT2-remmers in diverse behandelrichtlijnen, zowel in de 1e- als in de 2e-lijnszorg, een prominente plek gekregen. Steeds vaker worden deze geneesmiddelen voorgeschreven bij patiënten met diabetes mellitus type 2, hartfalen én/of chronische nierschade. Doordat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van SGLT2-remmers en doordat deze middelen steeds vaker door verschillende disciplines worden voorgeschreven zijn er vanuit de zorgverleners veel praktische vragen, mogelijk ook bij u?

Tot welke eGFR kan ik een SGLT2-remmer voorschrijven en wat te doen met de eGFR-dip? Hoe zit het met de vergoeding? Kunnen SGLT2-remmers ook worden ingezet bij hartfalen of chronische nierschade zonder diabetes mellitus type 2? Wat zijn de do’s en dont’s van deze medicijnen?

In dit 45 minuten durend symposium deelt internist-vasculair geneeskundige dr. Pinto-Sietsma haar praktijkervaringen en bespreekt ze de meestgestelde vragen over SGLT2-remmer van het afgelopen jaar. Wat hebben we geleerd en waar lopen we tegenaan? Ook werpen we een blik op de toekomst.
Prod 06.2022 NL-9521

Insulinepomptherapie: wie komt in aanmerking voor automatische insulinetoedienings-systemen(AID)?
Prof. Dr. Cees Tack / Radboudumc Nijmegen
Prof. Dr. Pieter Gillard / UZ Leuven
Zaal 0.5 Paris

GLP-1/GIP-agonisme bij de behandeling van DM2: wat kan tirzepatide ons brengen? 
Dr. Ingrid Jazet, internist, (LUMC)
Zaal 0.6/0.7 Madrid Lisbon

Het incretine-effect wordt gedefinieërd als een grotere afgifte van insuline als respons op enteraal versus intraveneus toegediend glucose. Er zijn twee darmhormonen die verantwoordelijk zijn voor dit effect: glucagon-like peptide-1 (GLP-1) en glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP).

GLP-1 receptoragonisten zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de behandeling van type 2 diabetes, mede vanwege het gewichtsreducerende effect. Maar hoe zit het met dat andere darmhormoon GIP?

In dit mini-symposium zal dr. Ingrid Jazet u aan de hand van de meest recente inzichten een overzicht geven van de werking van GIP en de klinische effecten van het activeren van zowel de GLP-1 receptor als de GIP receptor door de GLP-1/GIP receptoragonist tirzepatide.

Vaccinaties voor medische risicogroepen; dat zal (mijn) zorg zijn!
Internist-infectioloog Dr. B.J. Visser, Amsterdam UMC
Zaal 0.9 Athens

In Nederland is vaccinatie bij medische risicogroepen onderbelicht. Voor een aantal vaccins bestaat vergoeding middels het Geneesmiddelen vergoedingen systeem (GVS) voor deze patiënten. Echter wordt dit systeem nog weinig ingezet omdat de logistieke en financiële route vaak als complex wordt ervaren. Hierdoor krijgen juist patiënten die het meeste baat hebben bij vaccinatie niet de geïndiceerde vaccins of ze krijgen ze niet vergoed.

Tijdens dit mini-symposium vertelt internist infectioloog Jelle Visser hoe de regio groot Amsterdam GVS vaccinatiezorg heeft geregeld voor personen die leven met hiv. Jelle zal eerst een overzicht geven van de verschillende vaccinaties die aanbevolen worden bij personen die leven met hiv. Vervolgens zal hij ingaan hoe OLVG en Amsterdam UMC het in de praktijk hebben geregeld en samenwerken met huisartsen om hun patiënten te beschermen.

Dit mini symposium laat zien wat de mogelijkheden zijn voor medische risicogroep vaccinatie bij GVS vergoeding. Vaccinaties voor medische risicogroepen, dat zal (mijn) zorg zijn!

Antistolling en bloedingen “Een bloedserieuze zaak”
Jenneke Leentjens, vasculair internist Radboud UMC Nijmegen; Daniëlle van den Berg, vasculair internist Rijnstate ziekenhuis Arnhem
Zaal 0.4 Brussels           

In Nederland worden inmiddels meer dan 600.000 patiënten behandeld met antistolling. Daardoor kunt u als arts te maken krijgen met – soms levensbedreigende – bloedingen. Aan de hand van enkele casussen zal interactief ingegaan worden op het beleid bij bloedingen, hoe u de kans op recidief bloedingen kunt verkleinen en wat te doen met de antistolling.

Lunchsymposium Boehringer Ingelheim
Zaal 0.5 Paris

Recidiverende nierstenen: uroloog of nefroloog. Wie is de kapitein?
Bart van der Heij, Uroloog Zuydeland ziekenhuis
Zaal 0.9 Athens

Bij nierstenen zien we een toename in prevalentie in de westerse wereld. De meeste nierstenen worden in Nederland behandeld door de huisarts en uroloog. Door verbetering van operatietechnieken is het succes van een  operatie toegenomen en de comorbiditeit van operaties en de opname duur fors afgenomen. Echter de recidiverende niersteen patiënt is een uitdaging. Recidiverende nierstenen zijn verdacht voor onderliggend lijden en hebben een risico op chronische nierinsufficiëntie en zijn een risico voor bacteriële kolonisatie. Maar hoe vinden we deze patiënten? Vallen er momenteel patiënten tussen de wal en het schip? Complexe recidiverende niersteen patiënten behoeven multidisciplinaire benadering, waarbij alleen chirurgie niet de oplossing is. Nierstenen door een urologische bril. 

Vrijdag 14 oktober 

Reversal Agents voor antistolling: waar staan we nu?
Internist-vasculaire geneeskunde Prof. Dr. S. (Saskia) Middeldorp (Nijmegen) en Internist-vasculair geneeskundige Prof. Dr. H. (Hugo) ten Cate (Maastricht)
Zaal 0.6/0.7 Madrid Lisbon

Orale factor Xa-remmers, zoals apixaban, edoxaban, en rivaroxaban, hebben een gunstig effectiviteits- en veiligheidsprofiel voor de behandeling en preventie van trombotische events. Net als alle anticoagulantia gaan deze middelen gepaard met een risico op acute majeure bloedingen. Deze bloedingen kunnen behandeld worden met reversal agents, zoals met suppletie van stollingsfactoren (protrombinecomplex concentraat, PCC), of met antidota die specifiek aangrijpen op FXa-remmers, zoals andexanet alfa.

Wat doet u bij een patiënt met een levensbedreigende bloeding?
In de richtlijn Antitrombotisch beleid worden bij een levensbedreigende bloeding bij gebruik van rivaroxaban of apixaban  zowel andexanet alfa en PCC geadviseerd. De keuze wordt neergelegd bij de zorgverlener.

In dit 45 minuten durend symposium bespreekt prof. Saskia Middeldorp allereerst de huidige stand van zaken met betrekking tot de reversal agents voor FXa-gerelateerde levensbedreigende bloedingen. Vervolgens zal Prof. Hugo ten Cate aan de hand van patiënten casuïstiek bespreken hoe de beschikbare antidota in te zetten in de dagelijkse praktijk. 

Lipidenverlaging met PCSK9-remming, casus en achtergrondinformatie
Prof. dr. A.A. (Bram) Kroon
Mw. drs. R.H. (Renske) Olie
Prof. dr. R.J.M.W. (Roger) Rennenberg
Zaal 0.9 Athens

Sinds de introductie van de verschillende PCSK9-remmers weten we dat intensievere cholesterolverlaging regressie van atherosclerose kan bewerkstelligen. Patiënten met een (heel) hoog cardiovasculair risico zouden met deze middelen behandeld kunnen worden. Wat weten we inmiddels over de effectiviteit op langere termijn?

Tijdens deze “Vascular Rounds” bespreken we diverse aspecten van de PCSK9-remming: van werkingsmechanisme tot effectiviteit, bijwerkingen en kosten.  Dit doen we aan de hand van een casus die de rode draad vormt van deze presentatie, waarbij stap voor stap verkregen informatie steeds nieuwe vragen genereert, die beantwoord worden met een toelichting. Vragen die u in de dagelijkse praktijk ook tegenkomt bij uw patiëntencontacten. Naast het beantwoorden van de vragen gedurende deze casusbespreking, zullen we ook uw vragen over PCSK9-remming beantwoorden. Tijdens de sessie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ons doel is dat u huiswaarts gaat met informatie die u maandag direct kunt gebruiken in uw praktijk. Deze interactieve manier van laagdrempelig bespreken kent u mogelijk van de Vascular Rounds MUMC+ bijeenkomsten die regelmatig in Limburg voor vasculaire artsen en verpleegkundig specialisten uit de regio georganiseerd worden.

De presentatie van deze sessie in handen van de wetenschappelijke commissie van de Vascular Rounds MUMC+: Prof. dr. A.A. (Bram) Kroon, Mw. drs. R.H. (Renske) Olie, Prof. dr. R.J.M.W. (Roger) Rennenberg.

1022CRM535071

Kruip in de huid van een patiënt met diabetes: ervaar als zorgprofessional tijdens de internistendagen zelf een glucosesensor!
Joannet Onvlee MSc  – Technisch geneeskundige Radboudumc
Zaal 0.6/0.7 Madrid Lisbon

Abbott sluit met FreeStyle Libre sensortechnologie aan op het thema van de Internistendagen 2022. Met elkaar kijken we vooruit en blijven we innoveren: Internisten in beweging.

Tijdens de internistendagen biedt Abbott, in afstemming met de organisatie van het NIV, de mogelijkheid zelf een glucosesensor te dragen*.
Wat ervaart een patiënt met diabetes bij het dragen van een sensor? Wat leest hij/zij af op de bijbehorende FreeStyle LibreLink-app1? Wat zijn de mogelijkheden?
Op een laagdrempelige manier maakt u (nader) zelf kennis met deze technologie!

Registreer u voor de sessie op 12 oktober om u te verzekeren van een glucosesensor* met een inspirerende toelichting van technisch geneeskundige Joannet Onvlee werkzaam in het Radboudumc.
*zolang de voorraad monsterverpakkingen strekt.

Daarnaast bent u van harte welkom op de stand van Abbott voor mogelijke vragen. Vrijdag zal er een gezamenlijk terugkom- en evaluatiemoment zijn met ervaringsdeskundige Wim Tilburgs en hoe deze technologie zijn leven veranderde. Tevens de grote vraag: wat heeft u zelf ervaren.

  1. De FreeStyle LibreLink-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg de website www.freestylelibre.com voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. Het gebruik van FreeStyle LibreLink vereist registratie bij LibreView.

© 2022 Abbott. FreeStyle, Libre, en gerelateerde merkaanduidingen zijn eigendom van Abbott.
Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Abbott B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp. ADC-63860 v1.0 09/22