Registreren

De inschrijving van Internistendagen 2022 is weer geopend!

Fysieke deelname is mogelijk voor 2 dagen (woensdag en donderdag of donderdag en vrijdag) of voor 3 dagen.

De deelnamebedragen zijn vrijgesteld van btw.

Tarieven Internistendagen 2022 (2)

Annuleren
Een annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
Deelnemer kan binnen 14 dagen deelname kosteloos herroepen via e-mail niv@eventex.nl
Bij annulering van deelname tot 8 weken vóór de Internistendagen wordt het deelnamebedrag, onder aftrek van € 35,00 administratiekosten, gerestitueerd.
Bij annulering vanaf 8 weken voor het congres wordt 50% van de deelnamekosten gerestitueerd.
Bij annulering vanaf 4 weken voor congres is 100% van het inschrijfgeld verschuldigd.
Afwezigheid tijdens de Internistendagen ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling. (Gedeeltelijk) verzuim tijdens de Internistendagen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het deelnamebedrag. Een beroep op overmacht is niet mogelijk.