Internistendagen 2021

Via Internistendagen Gemist kijk je de plenaire sessies en de parallelsessies die in Auditorium 1 en Auditorium 2 plaatsvonden terug. De deelnamelink voor Internistendagen Gemist is geldig tot 1 maart 2022. Accreditatiepunten worden automatisch toegekend.

Klik hier om u te registeren! 

Dit jaar staan de Internistendagen in het teken van het 90-jarig jubileum! Na een jaar waar COVID-19 het werk van alle internisten heeft beïnvloed, hopen we nu bij elkaar te kunnen komen. Zowel fysiek als online.

Tijdens de Internistendagen van dit jaar zullen we op verschillende manieren stilstaan bij de rol van de internist, die door de jaren heen van cruciaal belang is geweest en tijdens COVID-19 nog duidelijker werd onderstreept. Niet alleen op medisch-inhoudelijk gebied, maar ook op organisatorisch vlak, hebben we onze rol overtuigend aangetoond. De internist heeft met haar brede en tegelijkertijd specialistische kennis laten zien dat zij hét aanspreekpunt is voor ouderen en chronisch zieke patiënten met complexe problemen. Daarnaast voeren we regie over patiënten die acute zorg behoeven door vanuit onze brede kennis snel te kunnen schakelen, overleggen en samen te werken met andere professionals.
De combinatie van zowel onze generalistische als specialistische kennis is essentieel om de toekomstige zorgvraag op te kunnen vangen. Kom 13, 14 en 15 oktober naar Maastricht en praat met ons verder over:

De internist heeft de regie!