Internistendagen 2022

Ook dit jaar vieren we de Internistendagen in oktober. Na een hele mooie editie vorig jaar, kunnen we niet wachten om elkaar weer te ontmoeten in Maastricht. De Commissie Internistendagen heeft weer een prachtig programma in elkaar gezet om iedereen weer te inspireren en aan het denken te zetten.

En dat is belangrijk! De gezondheidszorg brengt steeds grotere uitdagingen met zich mee. Toenemende vergrijzing en multimorbiditeit, en daarmee dus ook een toenemend aantal chronische zieken, maar ook nieuwe innovaties en dure behandeltherapieën spelen een rol bij deze uitdagingen. Daarnaast tast klimaatverandering onze leefomgeving en gezondheid aan en valt er ook in de gezondheidssector nog veel winst te behalen met betrekking tot duurzaamheid. Hoe kunnen we toegankelijke, betaalbare en duurzame zorg leveren, nu en in de toekomst? De positie van de internist in de gehele zorgketen, onze rol bij preventie, duurzame inzetbaarheid van de internist en het behoud van de breedte van het internistische vakgebied zijn hierbij cruciaal. Met elkaar kijken we vooruit en blijven we innoveren: Internisten in beweging.