Het aftellen is begonnen

De Online Grand Rounds​ komen eraan. Mis het niet!

Donderdag 8 oktober 17.00 - 18.30

Online Grand Rounds

Tijdens deze online variant van de Grand Rounds wordt er vanuit de studio door een panel complexe patiëntencasuïstiek besproken, waarbij er werd gezocht naar de juiste diagnose. De internisten in het panel, maar ook in ‘online publiek’ worden uitgedaagd om samen een oplossing te bedenken voor de betreffende casus.

Donderdag 12 november 17.00 - 18.30

Online Heilige Huisjes
Schop de Heilige Huisjes omver!

Ook de Heilige Huisjes mogen niet ontbreken op de Online Internistendagen! In de online Heilige Huisjes sessie komen meerdere stellingen aan de orde waarop online gestemd kan worden. Dit zijn vooral voorbeelden uit de dagelijkse praktijk waarbij al een vastomlijnd idee bestaat, dat bij nader onderzoek niet juist blijkt te zijn.

Woensdag 9 december 20.30 - 22.00

Abstractsessie en slotevent

Tijdens het slotevent komen o.a. de ‘best abstracts’ van de Online Internistendagen aan de orde. Medio september worden alle abstractvideo’s op de website van de Online Internistendagen.