Internistendagen 2023

Gezonde Zorg: het uitgangspunt in het Integrale Zorgakkoord. De uitdagingen in de zorg worden alsmaar groter. Een toenemende zorgvraag door een vergrijzende populatie en een toename in het aantal chronische (multimorbide) zieke patiënten verhogen de werkdruk. De komst van nieuwe innovatieve (dure) therapieën maken steeds meer mogelijk, maar leggen ook een druk op de zorgkosten en vragen om het maken van de juiste keuzes. En misschien wel de belangrijkste uitdaging die er is: hoe houden we onszelf vitaal genoeg om de zorgvraag op te kunnen blijven vangen.

De internist wordt gekenmerkt door de unieke combinatie van een brede generalistische basiskennis met eigen specialistische expertise in de differentiatie. Een belangrijke eigenschap om als spil op te treden bij complexe multidisciplinaire (acute) zorg. Daarnaast steunen vakgroepen interne geneeskunde op de enorme kracht aan diversiteit van kennis en expertise. Vanuit deze belangrijke eigenschappen is de internist in staat om de continuïteit van zorg te borgen, fragmentatie van zorg te voorkomen, en bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van onszelf en de beschikbare middelen. Vanuit ieders eigen kracht vormt de internist de basis voor gezonde zorg. 

Laat je tijdens de internistendagen 2023 weer inspireren door de vele medisch inhoudelijke en maatschappelijke sessies. 

Nog niet om? Lees hieronder de treffende visie vanuit de voorzitter van de Commissie Internistendagen Titia Vriesendorp op het aankomend congres.

Voorzitter aan het woord: Chocoladeletter T

De T-shaped professional kent u vast wel: de ideale werknemer die tegelijk generalist en specialist is. Internisten zijn bij uitstek T-shaped professionals: de legger van de T is onze brede algemeen internistische kennis, de verticale poot is ons superspecialisme. De chocoladeletter T ken ik zelf heel goed. Ik was vroeger een beetje bezorgd dat de chocoladeletters van mijn zusjes groter waren, ik keek vooral met een schuin oog naar de ‘M’ van mijn middelste zusje. Maar, zo blijkt: alle chocoladeletters zijn stiekem even zwaar. En zo is het ook met internisten: sommige T-shaped internisten hebben een dikke horizontale legger en een kleine verticale poot, sommigen zijn juist meer superspecialist, en doen minder algemene internistische zorg.

In die vergadering in november besloten we om tijdens de Internistendagen 2023 wat chocolade op de leggers bij te smeren. Juist voor u, supergespecialiseerde internist! Want tijdens het MDO van een superspecialistisch zorgpad, juist daar wordt er naar u gekeken bij antibioticakeuze of advance care planning, bij osteoporose, een verslechterende nierfunctie, of steroiddiabetes. In de meest superspecialistische omgeving wordt er waarschijnlijk meer gevraagd van uw brede internistische basis dan van een gemiddelde internist in de ochtendoverdracht!

Is er dan voor generalistische internisten niets te halen deze internistendagen? Zeker wel, want die superspecialistische aandoeningen moeten wel gediagnosticeerd worden. In de Meet The Expert sessies komen super-internisten aan het woord over onder andere carcinod, trombotische microangiopathieen en erfelijke stapelingsziekten. Voor ieder wat wils.

Ik hoop u daarom allemaal te zien op 20 en 21 april 2023 in Maastricht: de dikke leggers en de grote poten!

Titia Vriesendorp
Voorzitter Commissie Internistendagen