Educatieve Sessies

Donderdag 13 oktober 

Zaal Auditorium 1 – 11.00 – 12.30 uur

Oncologie

De rol van Whole Genome DNA en RNA sequencing in de diagnostiek van PTO patienten
Martijn Lolkema, Erasmus MC

Primaire tumor onbekend (PTO) maar niet langer onbemind: nieuwe ontwikkelingen van zorg
Marieke Vollebergh, Nederlands Kanker Instituut

Endocrinologie

Obesitasfarmacotherapie – en nu de praktijk 
De mogelijkheden voor behandeling van (ernstige) obesitas zijn de afgelopen periode toegenomen. Waar voorheen vooral bariatrische chirurgie bekend was, zijn er nu steeds meer mogelijkheden voor medicamenteuzxe therapie en is er meer aandacht voor leefstijl. In de media is veel aandacht geweest voor de ontwikkelingen op medicamenteus vlak, zowel medisch inhoudelijk als wat betreft de voorwaarden voor vergoeding. Collega Burgerhart en Rietveld nemen u deze sessie mee in de mogelijkheden ten aanzien van medicamenteuze therapie, geven handvatten wanneer welke therapie mogelijk is en waar op te letten tijdens de therapie. Zij zullen naast de uitkomsten uit de literatuur ook hun eigen ervaringen vertellen, waarbij de nog onbeantwoorde vragen aan bod komen. De opgedane informatie uit deze sessie kunt u in de spreekkamer toepassen!

Ingrid Rietveld, Bravis Ziekenhuis Roosendaal
Sinds juni 2012 werkzaam als internist-endocrinoloog in zowel het Bravis ziekenhuis (Roosendaal/Bergen op Zoom) alsmede het bariatrisch centrum/obesitas kliniek in Bergen op Zoom. Zij is zich gaan ontwikkelen in de internistische zorg rondom de patiënten die een bariatrische ingreep ondergaan en heeft hiervoor een landelijk internisten netwerk opgezet (NIVO) om kennis met elkaar te delen en de zorg te optimaliseren. Binnen dit netwerk is, mede dankzij de input van oa prof Dr van Rossum, in de loop van de tijd ook kennis en expertise gedeeld en uitgebreid met betrekking tot de diagnostiek en alle mogelijke behandelingen van iemand met obesitas. Samen met haar collegae binnen het Bravis ziekenhuis begeleidt zij meerdere mensen met obesitas. Zij heeft zich ondertussen dus eveneens bekwaamd in de medicamenteuze therapie. Ze vertelt u in de sessie op de internistendagen met collega Burgerhart graag meer over de medicamenteuze therapie waaronder ook bij mensen die een bariatrische ingreep hebben ondergaan.


Jan Steven Burgerhart, UMC Ut
recht
Jan Steven Burgerhart is internist-vasculair geneeskundige in het UMC Utrecht. In Ziekenhuis St Jansdal – waar hij eerder werkzaam was – startte hij een obesitasspreekuur. Hij had hierbij twee doelen voor ogen: goede diagnostiek naar onderliggende oorzaken van obesitas doen en zo zorgvuldig mogelijk advies geven ten aanzien van behandeling. Bij een aanzienlijk deel van zijn patiënten zet hij obesitasmedicatie in. Tijdens zijn opleiding tot internist werkte van 2017-2019 bij het Centrum Gezond Gewicht, een expertisecentrum in het Erasmus MC op het gebied van obesitas. Daarvoor promoveerde hij op onderzoek naar de gevolgen van bariatrische chirurgie voor slokdamreflux en –motiliteit.

Zaal 0.10 Sydney – 11.00 – 12.30 uur  

Allergologie & Immunologie

Anafylaxie
Maud Hermans, Erasmus MC

HLH – een op hol geslagen immuun systeem
Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) is een zeldzame syndroomdiagnose die wordt gekenmerkt door een overactief immuun systeem. Normaliter heeft het immuunsysteem negatieve feedbacksystemen die ervoor zorgen dat de immuunreactie binnen de perken blijft. Als deze feedbacksystemen falen zal de immuunreactie overdreven en aanhoudend zijn. Bij HLH worden grote hoeveelheden (pro)inflammatoire cytokines aangemaakt met weefsel en orgaanschade tot gevolg. HLH kan een uiting zijn van genetische afwijkingen (primaire HLH) of uitgelokt worden door verschillende stimuli (secundaire HLH), waaronder infecties, maligniteiten en reumatologische aandoeningen. Aangezien het een zeer zeldzaam klinisch beeld betreft, wordt de diagnose regelmatig over het hoofd gezien. In deze educatieve sessie gaan we in op het herkennen, diagnosticeren en behandelen met een focus op de acute setting.

Timo Zondag, Erasmus MC
Momenteel werk ik als AIOS in het Erasmus MC. Mijn studie geneeskunde heb ik in Rotterdam mogen doorlopen. In mijn tweede studiejaar ben ik betrokken geraakt bij onderzoek bij de klinische immunologie. Dit is uitgelopen in een PhD traject wat ik dit jaar nog zal afronden. Ik heb onderzoek naar verschillende ziektebeelden binnen de histiocytaire aandoeningen gedaan. De focus heeft hierbij gelegen op de kliniek en pathofysiologie van HLH en Langerhanscelhistiocytosis. Als onderdeel van mijn PhD heb ik aan het Karolinska Instituut onderzoek gedaan naar de pathofysiologische mechanismen achter primaire HLH.  Sinds 2021 is het EMC vanuit het NFU een expertise centrum geworden op het gebied van histiocytaire aandoeningen. Hiermee doen zich mogelijkheden voor om het toekomstig onderzoek uit te breiden en te intensiveren.

Acute geneeskunde

Telemonitoring: de juiste zorg op de juiste plek, ook in de acute zorg
Harriët van Goor, UMC Utrecht

Sepsis, wat we zoeken en wat we vinden
Tanca Minderhoud, Amsterdam UMC, locatie Vumc

Vrijdag 14 oktober

Zaal Auditorium 2 – 10.30 – 12.00 uur

Nefrologie

Tom Nijenhuis, Radboudumc
Annelies de Weerd, ErasmusMC

Vasculaire Geneeskunde

Leonora Louter, Albert Schweitzer Ziekenhuis
Mattijs Out, Medisch Spectrum Twente

Zaal Auditorium 1 – 10.30 – 12.00 uur

Ouderengeneeskunde

Ethische behandel dilemma’s
Olivia Geraghty, St. Antonius Ziekenhuis
Rozemarijn van Buchem-Visser, ErasmusMC

IC

Delier
Daan Velseboer, Amsterdam UMC
High Flow Nasal Oxycen
nader te bepalen

Zaal 0.4 Brussels/ Zaal 0.5 Paris – 10.30 – 12.00 uur

Hematologie

(Nieuwe) behandelingen bij CLL
Doreen te Raa, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Infecties en preventie bij CLL
Ilse Verpoorte-Botden, Ziekenhuis Rivierenland

Infectieziekten

Nieuwe richtlijn febriele neutropenie bespreken
Anna Roukens, LUMC

CMV ziekte
Marjolein Hensgens, UMCU

CMV ziekte
Anke Bruns, UMC Utrecht

Zaal 0.2 Berlin/0.3 Copenhagen – 10.30 – 12.00 uur

Farmacologie

Wat verandert er na bariatrische chirurgie aan de farmacotherapie
Bariatrische chirurgie leidt tot fysiologische veranderingen, die van invloed kunnen zijn op de farmacokinetiek van geneesmiddelen. Hierdoor kan het nodig zijn om de dosering te wijzigen of een ander geneesmiddel te kiezen. Om de zorgverlener te ondersteunen bij de farmaceutische zorg voor de bariatrische patiënt, zijn er medicatiebewakingsadviezen bij de contra-indicatie Bariatrische chirurgie beschikbaar in de G-Standaard. Deze adviezen op basis van wetenschappelijke literatuur en klinische expertise komen tot stand in samenwerking met een multidisciplinair expertpanel, en zijn beschikbaar in de ziekenhuisinformatiesystemen.

Suzan Gipmans, Geneesmiddel Informatie Centrum
Suzan Gipmans is apotheker en werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hier richt zij zich onder andere op het opstellen van medicatiebewakingsadviezen bij patiënten met morbide obesitas en na bariatrische chirurgie.

 

 

 

 

 

 

Deprescribing hoe doe je dat eigenlijk?                                                       
Kees Kramers, Radboudumc

Deprescribing van dure geneesmiddelen bij stabiele ziekte                         
Alfons den Broeder, Sint Maartenskliniek

Stoppen van (dure) oncolytica bij mensen die al langer in remissie zijn                             
Nader te bepalen                                 

Farmacotherapie bij obesitas
Obesitas is een groeiend probleem in de spreekkamer. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen is een belangrijke vraag of bij deze patienten de dosering moet worden aangepast. In de presentatie komen resultaten van verschillende geneesmiddelen die zijn bestudeerd in obesen versus niet-obesen aan bod, geordend op afbraakroute (via nier of lever) of lipo/hydrofiliteit. Hieruit kunnen concrete adviezen voor al dan niet dosisaanpassingen worden gehaald die in de praktijk kunnen worden toegepast.
                              
Catherijne Knibbe, St. Antonius Ziekenhuis
Catherijne Knibbe is klinisch farmacoloog-ziekenhuisapotheker in het St. Antonius ziekenhuis en hoogleraar Individualized Drug Treatment aan het LACDR, Universiteit Leiden. Ze combineert werken in de klinische praktijk van de ziekenhuisfarmacie met onderzoek naar onderbouwen van doseeradviezen in bijzondere patientengroepen zoals (preterme) neonaten, kinderen, IC-patienten en patienten met morbide obesitas waarbij ze gebruik maakt van geavanceerde statistische technieken zoals nonlinear mixed effects modelling.