Educatieve Sessies

Donderdag 14 oktober – 11.00 tot 12.30 uur

Oncologie
Update over ovariumcarcinoom, PARP-remmers en HIPEC-behandeling; Prof. Dr. Els Witteveen, UMCU, Utrecht
Behandeling mammacarcinoom op maat; Gabe Sonke, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam
Behandeling op maat bij het coloncarcinoom; Elske Gootjes, Radboudumc, Nijmegen

Klinische Farmacologie en Biofarmacie
Farmacogenetica in de oncologie: Dr. Femke de Man, Erasmus MC Rotterdam
Farmacogenetica: waar is het echt van toegevoegde waarde? Prof. Dr. Teun van Gelder, LUMC, Leiden

JNIV – Diversiteit
Het behandelen van islamitische patiënten in de laatste levensfase – Drs. Mustafa Bulut en Asiye Gedik
Gezien de toenemende moslimpopulatie in de zorgsector groeit de behoefte naar voorlichting over hoe wij ons als arts kunnen verhouden tot de verwachtingen van patiënten en familieleden ten aanzien van palliatieve zorg. Het bespreken van een ernstige diagnose of infauste prognose leidt vaak tot moeilijkheden en abstinerend beleid wordt gezien als het in de steek laten van de patiënt. Wat is de beleving hierachter? En hoe kunnen we hiermee omgaan? Asiye Gedik en Mustafa Bulut zullen in een interactieve sessie hier de nodige aandacht aan besteden en de deelnemers met tips & tricks voorzien op basis van bestaande richtlijnen en praktische handvatten.

Drs. Mustafa Bulut, geestelijk verzorger (islamitisch) bij het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en Jeroen Bosch Ziekenhuis. Eigenaar van OBIZ Opleidingsbureau Interculturele Zorg. Ontwikkelaar van ‘Richtlijn Interculturele Zorg rond het levenseinde bij moslimpatiënten’ (2020), expert Interculturele Zorg.

Asiye Gedik, oncoloog in opleiding bij het Erasmus Medisch Centrum. Verschillende functies vervult in verenigingen. Momenteel JNIV commissielid Diversiteit. In 2012 ontving ze de Leidse innovatieprijs. Mede-auteur van het boek’ Vleugels in de lucht’. Het project ‘ Diabetes en Ramadan’ opgezet in 2017. Bezig met verdieping in interculturele palliatieve zorg. 

Dit is een kind en geen tolk: campagnevoeren voor goede zorg voor iedereen.
Simone Goosen 
Pas toen haar patiënte van zestien verzuchtte dat ze al vanaf haar achtste met haar ouders meeging naar de dokter, realiseerde jeugdarts Petra de Jong zich dat het meisje psychisch overbelast was. De buikklachten van het meisje waren uitgebreid onderzocht, maar er was geen verklaring gevonden. Het meisje schaamde zich dat ze over haar tolkenrol klaagde. Want ze kon toch niet weigeren, ook al zat ze liever op school? Ze was vaak bang dat ze de dokter niet goed begreep, en de woorden niet kende in haar moedertaal.

Deze en andere casussen vormen het hart van de campagne de postercampagne Dit is een kind en geen tolk van de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten, AJN Jeugdartsen Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Campagneleider Simone Goosen vertelt over de meerwaarde van professionele tolken en de lobby voor één landelijk gefinancierd telefoonnummer waarmee alle zorgverleners een tolk in kunnen schakelen.

Nefrologie: PROM’s in de Nefrologie
Chronische nierschade en COVID-19; impact van de pandemie; Marc Hemmelder, MUMC

Acute Geneeskunde
Antibiotic stewardship op de SEH  Dr. Jacobien Hoogerwerf, Radboudumc, Nijmegen

Topproefschriften 2020

Vrijdag 15 oktober – 11.00 tot 12.30 uur

Hematologie
COVID vaccinatie in patiënten met een hematologische aandoening (COBRA-KAI studie) en vaccine-induced immune thrombotic trombocytopenia’ (VITT); Dr. Marieke Kruip, internist-hematoloog Erasmus MC, Rotterdam: Een nieuw vaccin kan leiden tot nieuwe bijwerkingen. Begin april werden de eerste patiënten beschreven die zich enkele dagen na een eerste toediening van een vector-vaccin tegen SARS-CoV-2 presenteerden met trombopenie in combinatie met trombose, vooral cerebrale veneuze sinus trombose of buikvenetrombose. Dit zeldzaam ziektebeeld, vaccine-induced immune thrombotic trombocytopenia’ (VITT) genaamd, kan ernstig verlopen. VITT ontstaat door antilichamen gericht tegen plaatjesfactor 4 (PF4), welke trombocyten activeren. Snelle herkenning, diagnostiek en behandeling zijn essentieel.

Intensive Care
AI op de IC; Patrick Thoral, AmsterdamUMC, locatie VUmc

De hemato-oncologische patiënt naar de IC: kansarm, kansloos of pak je kans? – Dr. David van Westerloo
Oh nee toch niet weer “zo een hematologische patiënt”? Is een mogelijk ook voor u herkenbare uitroep na het opnemen van een patiënt met een onderliggende hematologische aandoening op de IC. Enerzijds omdat we ons niet comfortabel voelen bij de specifieke aspecten van de behandeling van deze patiënten en anderzijds omdat we denken dat deze patiënten een bijzonder matige prognose hebben. En dat is, zeker voor de hematologische patiënten na een stamceltransplantatie, ook wel zo. Het is soms misschien niet heel kansrijke zorg maar vaak is het wel van grote waarde om gedurende een IC trial te proberen de kans die er is zo goed mogelijk te pakken. In deze lezing wil ik ingaan op manieren om de organisatie van je IC zorg zo in te vullen dat de multi disciplinaire zorg voor deze patiënten beter en efficiënter kan worden.

Vasculaire Geneeskunde
Praktische toepassingen van SGLT2 remmers: niet altijd zwart-wit…; Wendy Zondag, Haga Ziekenhuis, Den Haag, Mark van Haaren, Medisch Spectrum Twente, Enschede
SGLT2 remmer: een discipline overstijgend middel; Wendy Zondag, Haga Ziekenhuis, Den Haag, Mark van Haaren, Medisch Spectrum Twente, Enschede: De SGLT-2 remmer lijkt steeds vaker te worden gebruikt. Niet alleen door de internist, maar bijvoorbeeld ook door de cardioloog. Hoe gaat u daar als diabetesbehandelaar mee om? En wat zijn de valkuilen bij het gebruik van SGLT-2 remmers? In deze educatieve sessie nemen wij u mee in het multidisciplinaire gebruik van SGLT-2 remmers.

Endocrinologie
Endocriene manifestaties van genetische syndromen; Dr. Laura de Graaff, Erasmus MC, Rotterdam: Kinderen met zeldzame genetische syndromen bereiken door de goede medische zorg steeds vaker de volwassen leeftijd.Helaas vallen ze daarna in een medisch ‘gat’. Er is een stuwmeer van ca. tienduizend jongvolwassen patiënten, veelal met een verstandelijke beperking, die nu geen passende medische zorg krijgen.Kinderartsen voelen zich vaak onvoldoende toegerust om deze ‘kinderen in volwassen lichamen’ te behandelen. Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten missen diepgaande kennis van complexe interne problematiek die deze patiënten vaak hebben. Internisten weten vaak te weinig van zeldzame genetische syndromen. Het gevolg: onder- en overbehandeling en medische missers. Hoe kunnen we ons als internisten voorbereiden op deze nieuwe generatie patiënten, die onvermijdelijk onze kant op komt? ‘Syndroom-internist’ Laura de Graaff laat zien wat elke internist zou moeten over volwassenen met zeldzame genetische syndromen. Zij geeft een inkijkje in de belangrijkste interne en endocriene manifestaties van de verschillende syndromen en laat u de diagnostische valkuilen zien waar u beter niet in kunt vallen.

Allergologie en immunologie
De rol van complementactivatie bij immuungemedieerde aandoeningen; Sjoerd Timmermans, MUMC, Maastricht
Mythes bij geneesmiddelen-reacties; Dr. Maja Bulatovic – Calasan, UMCU, Utrecht

Infectieziekten
Vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen; Dr. Albert Vollaard, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Vaccinatie bij COVID-19; Dr. Anke Bruns, UMCU, Utrecht: Met behulp de bijna dagelijkse nascholing door dagbladen, sociale media en talkshows zijn  veel Nederlanders inmiddels COVID-19 vaccinatie-expert. De achtergrond informatie is echter vaak beperkt en de ontwikkeling gaat razendsnel. In deze lezing zal ik een overzicht geven van de laatste wetenschappelijke inzichten naar COVID-19 vaccinatie vertaald naar de vragen die uw patiënt stelt in de spreekkamer. “Hoe werkt dat 2 verschillende soorten vaccins?” ; “Is iedereen met een afweerstoornis minder goed beschermd?” ; “Hoe lang werkt mijn vaccinatie eigenlijk?”

Eerste uitkomsten van de RECOVAC studie (covid vaccinatie bij patiënten met een nieraandoening); Dr. Jan-Stephan Sanders, UMCG, Groningen

Ouderengeneeskunde
Regieondersteuning bij multimorbiditeit – Dr. Barbara van Munster. 
Patiënten ervaren fragmentatie van zorg  door de toenemende complexiteit in de diagnostiek en behandeling en verdergaande subspecialisatie van specialisten. Regieondersteuning, het afstemmen van de zorg in het ziekenhuis op de algehele somatische situatie, maar ook de psychosociale en dagelijkse situatie, wensen en voorkeuren van de patiënt, is nog beperkt ingebed in het ziekenhuis. De huidige stand van zaken zal in het perspectief geplaatst worden van de behoeftes, ervaringen en ideeën vanuit de praktijk. Tevens zullen enkele praktische handvatten geboden worden.

Cognitieve achteruitgang herkennen- (Hoe) herken je cognitieve achteruitgang bij een patiënt in de spreekkamer als die voor iets heel anders komt; Drs. Elske Marije Abma, Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en Alzheimer Centrum Groningen, UMCG, Groningen