Educatieve Sessies

Donderdag 14 oktober – 11.00 tot 12.30 uur

Oncologie
Update over ovariumcarcinoom, PARP-remmers en HIPEC-behandeling; Prof. Dr. Els Witteveen, UMCU, Utrecht
Behandeling mammacarcinoom op maat; Gabe Sonke, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam
Behandeling op maat bij het coloncarcinoom; Elske Gootjes, Radboudumc, Nijmegen

Klinische Farmacologie en Biofarmacie
Farmacogenetica in de oncologie: Dr. Femke de Man, Erasmus MC Rotterdam
Farmacogenetica: waar is het echt van toegevoegde waarde? Prof. Dr. Teun van Gelder, LUMC, Leiden

JNIV – Diversiteit
Het behandelen van islamitische patiënten in de laatste levensfase – Drs. Mustafa Bulut en Asiye Gedik
Gezien de toenemende moslimpopulatie in de zorgsector groeit de behoefte naar voorlichting over hoe wij ons als arts kunnen verhouden tot de verwachtingen van patiënten en familieleden ten aanzien van palliatieve zorg. Het bespreken van een ernstige diagnose of infauste prognose leidt vaak tot moeilijkheden en abstinerend beleid wordt gezien als het in de steek laten van de patiënt. Wat is de beleving hierachter? En hoe kunnen we hiermee omgaan? Asiye Gedik en Mustafa Bulut zullen in een interactieve sessie hier de nodige aandacht aan besteden en de deelnemers met tips & tricks voorzien op basis van bestaande richtlijnen en praktische handvatten.

Drs. Mustafa Bulut, geestelijk verzorger (islamitisch) bij het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en Jeroen Bosch Ziekenhuis. Eigenaar van OBIZ Opleidingsbureau Interculturele Zorg. Ontwikkelaar van ‘Richtlijn Interculturele Zorg rond het levenseinde bij moslimpatiënten’ (2020), expert Interculturele Zorg.

Nefrologie: PROM’s in de Nefrologie
Chronische nierschade en COVID-19; impact van de pandemie; Marc Hemmelder, MUMC

Acute Geneeskunde
Antibiotic stewardship op de SEH  Dr. Jacobien Hoogerwerf, Radboudumc, Nijmegen

Topproefschriften 2020

Vrijdag 15 oktober – 11.00 tot 12.30 uur

Hematologie
COVID vaccinatie in patiënten met een hematologische aandoening (COBRA-KAI studie) en vaccine-induced immune thrombotic trombocytopenia’ (VITT); Dr. Marieke Kruip, internist-hematoloog Erasmus MC, Rotterdam

Intensive Care
AI op de IC; Patrick Thoral, AmsterdamUMC, locatie VUmc
De hemato-oncologische patiënt naar de IC: kansarm, kansloos of pak je kans?; David van Westerloo, LUMC, Leiden

Vasculaire Geneeskunde
Praktische toepassingen van SGLT2 remmers: niet altijd zwart-wit…; Wendy Zondag, Haga Ziekenhuis, Den Haag, Mark van Haaren, Medisch Spectrum Twente, Enschede
SGLT2 remmer: een discipline overstijgend middel; Wendy Zondag, Haga Ziekenhuis, Den Haag, Mark van Haaren, Medisch Spectrum Twente, Enschede

Endocrinologie
Endocriene manifestaties van genetische syndromen; Dr. Laura de Graaff, Erasmus MC, Rotterdam

Allergologie en immunologie
De rol van complementactivatie bij immuungemedieerde aandoeningen; Sjoerd Timmermans, MUMC, Maastricht
Mythes bij geneesmiddelen-reacties; Dr. Maja Bulatovic – Calasan, UMCU, Utrecht

Infectieziekten
Vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen; Dr. Albert Vollaard, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Vaccinatie bij COVID-19; Dr. Anke Bruns, UMCU, Utrecht
Eerste uitkomsten van de RECOVAC studie (covid vaccinatie bij patiënten met een nieraandoening); Dr. Jan-Stephan Sanders, UMCG, Groningen

Ouderengeneeskunde
Regieondersteuning bij multimorbiditeit – Dr. Barbara van Munster. 
Patiënten ervaren fragmentatie van zorg  door de toenemende complexiteit in de diagnostiek en behandeling en verdergaande subspecialisatie van specialisten. Regieondersteuning, het afstemmen van de zorg in het ziekenhuis op de algehele somatische situatie, maar ook de psychosociale en dagelijkse situatie, wensen en voorkeuren van de patiënt, is nog beperkt ingebed in het ziekenhuis. De huidige stand van zaken zal in het perspectief geplaatst worden van de behoeftes, ervaringen en ideeën vanuit de praktijk. Tevens zullen enkele praktische handvatten geboden worden.

Cognitieve achteruitgang herkennen- (Hoe) herken je cognitieve achteruitgang bij een patiënt in de spreekkamer als die voor iets heel anders komt; Drs. Elske Marije Abma, Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en Alzheimer Centrum Groningen, UMCG, Groningen