Accreditatie / portfolio

Accreditatie
Voor het congres in 2022 wordt accreditatie aangevraagd bij:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)
  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

GAIA dossier
Om de nascholingspunten na afloop van het congres in het nascholingsdossier in GAIA bij te kunnen schrijven is opgave van het juiste 11-cijferig BIG-nummer bij inschrijving verplicht.

Portfolio AIOS
Van AIOS met een Reconcept portfolio wordt hun aanwezigheid in het Portfolio vastgelegd aan de hand van het BIG nummer.

Geen papieren certificaat
Uitsluitend op verzoek wordt een digitaal certificaat verstrekt. Dit wordt kort na het congres gemaild aan diegene die dit aangevraagd heeft bij het congresbureau. Voor de meerderheid van de aanwezigen wordt de aanwezigheid digitaal vastgelegd in het GAIA nascholingsdossier of Reconcept portfolio.