Abstracts & Case reports

De Internistendagen 2021 bieden weer de gelegenheid om origineel Nederlands wetenschappelijk werk aan collega’s in het land te presenteren. Wij moedigen jullie dan ook aan om een abstract van je eigen werk in te dienen en tijdens het congres te presenteren.

Abstracts en case reports worden beoordeeld door de commissie Internistendagen. De commissie selecteert een aantal abstracts van wetenschappelijk werk en van case reports voor orale presentaties. Deze selectie wordt in september bekend gemaakt.

Prijzen

Het beste research abstract/case report per sessie wordt beloond met € 250,00.

Indienen

De deadline voor het indienen van de abstract of case report was 22 augustus 2021, 23:59 uur. Er kan geen abstract of case report meer worden ingedient.

Je ontvangt na het correct indienen van de abstract een bevestiging op het opgegeven
e-mailadres. Indien je deze e-mail niet ontvangt, neem dan contact op met het congresbureau Eventex via e-mail (niv@eventex.nl) of per telefoon (026 – 333 75 77).

Instructies voor het insturen van abstracts en case reports

  • Inzendingen die niet aan de instructies voldoen worden niet beoordeeld.
  • De inzendingen worden anoniem beoordeeld (de namen van de auteurs zijn niet bekend bij de reviewers).
  • Met het inzenden van een abstract doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren.
  • De presenterende auteur van het abstract moet zich inschrijven voor de Internistendagen.
  • Alle abstracts dienen in de Engelse taal opgesteld te worden. Abstracts ingediend in de Nederlandse taal worden niet geaccepteerd/beoordeeld.
  • De lengte van de tekst is maximaal 250 woorden. Dit is exclusief titel, auteurs en affiliaties.
  • Er mogen/kunnen geen figuren/grafieken/tabellen toegevoegd worden.
  • Bij het indienen dient een van de volgende categorieën geselecteerd te worden: Acute medicine, Diabetes mellitus, Endocrinology, Gastro-Enterology, General Internal medicine, Geriatric medicine, Haematology, Immunology/Allergology, Infectious Diseases, Intensive Care, Nephrology, Oncology, Rheumatology, Vascular Medicine, Other

Aanvullende instructies voor research abstracts
De structuur van het abstract bestaat uit: Background, Methods, Results en Conclusion

Aanvullende instructies voor case reports
Een case report geeft een beschrijving van een casus aan de hand van presenterende symptomen, klinische bevindingen, diagnose, interventies en beloop. Tevens wordt de relevantie van de bevindingen voor de algemene praktijk duidelijk benoemd. Deze structuur moet in de tekst van de inzending duidelijk herkenbaar zijn.