Abstracts & Case reports

De Internistendagen 2021 bieden weer de gelegenheid om origineel Nederlands wetenschappelijk werk aan collega’s in het land te presenteren. Wij moedigen u dan ook graag aan om een abstract van uw eigen werk in te dienen of de leden van uw onderzoeksgroep te stimuleren om de (voorlopige) resultaten van hun werk tijdens het congres te presenteren.

Abstracts en case reports worden beoordeeld door de Commissie Internistendagen. De commissie selecteert een aantal abstracts van wetenschappelijk werk en van case reports voor orale presentaties. Deze selectie wordt in augustus per email bekend gemaakt.

Prijzen

Het beste research abstract/case report per sessie wordt beloond met € 250,00.

Indienen

Abstracts en case reports kunnen uitsluitend via de online abstract module worden ingediend.

De deadline voor het indienen van uw abstract of case report is donderdag 15 juli 2021, 23:59 uur.

Abstract / case report indienen (link naar module)

U ontvangt na het correct indienen van uw abstract een bevestiging op het door u opgegeven
e-mailadres. Indien u deze e-mail niet ontvangt dient u contact op te nemen met het NIV congressecretariaat via e-mail (niv@eventex.nl) of per telefoon (026 – 333 75 77).

Instructies voor het insturen van abstracts en case reports

  • Inzendingen die niet aan de instructies voldoen worden niet beoordeeld.
  • De inzendingen worden anoniem beoordeeld (de namen van de auteurs zijn niet bekend bij de reviewers).
  • Met het inzenden van een abstract doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren.
  • De presenterende auteur van het abstract moet zich inschrijven voor de Internistendagen.
  • Alle abstracts dienen in de Engelse taalopgesteld te worden. Abstracts ingediend in de Nederlandse taal worden niet geaccepteerd/beoordeeld.
  • De lengte van de tekst is maximaal 250 Dit is exclusief titel, auteurs en affiliaties.
  • Er mogen/kunnen geen figuren/grafieken/tabellen toegevoegd worden.
  • Bij het indienen dient een van de volgende categorieën geselecteerd te worden: Acute medicine, Diabetes mellitus, Endocrinology, Gastro-Enterology, General Internal medicine, Geriatric medicine, Haematology, Immunology/Allergology, Infectious Diseases, Intensive Care, Nephrology, Oncology, Rheumatology, Vascular Medicine, Other

Aanvullende instructies voor research abstracts
De structuur van het abstract bestaat uit: Background, Methods, Results en Conclusion

Aanvullende instructies voor case reports
Een case report geeft een beschrijving van een casus aan de hand van presenterende symptomen, klinische bevindingen, diagnose, interventies en beloop. Tevens wordt de relevantie van de bevindingen voor de algemene praktijk duidelijk benoemd. Deze structuur moet in de tekst van de inzending duidelijk herkenbaar zijn.