Abstracts & Case reports

Abstract & Case reports
De Internistendagen 2022 bieden weer de gelegenheid om origineel Nederlands wetenschappelijk werk aan collega’s in het land te presenteren. Wij moedigen je dan ook graag aan om een abstract van je eigen werk in te dienen of de leden van jouw onderzoeksgroep te stimuleren om de (voorlopige) resultaten van hun werk tijdens het congres te presenteren.  

Abstracts en case reports worden beoordeeld door de Commissie Internistendagen. De commissie selecteert een aantal abstracts van wetenschappelijk werk en van case reports voor orale presentaties. Deze selectie wordt uiterlijk donderdag 1 september bekend gemaakt.  

Prijzen
Het beste research abstract/case report per sessie wordt beloond met € 250,00.

Indienen
Abstracts en case reports kunnen hier worden ingediend. Deze kunnen uitsluitend worden ingediend door leden van de NIV en via de online abstract module. De deadline voor het indienen van jouw abstract of case report is dinsdag 28 juni 2022, 23:59 uur.

Je ontvangt na het correct indienen van uw abstract een bevestiging op het door jouw opgegeven e-mailadres. Indien je deze e-mail niet ontvangt dien je contact op te nemen met congresbureau Eventex via e-mail (niv@eventex.nl) of per telefoon (026 – 333 75 77). 

Instructies voor het insturen van abstracts en case reports 

  • Inzendingen die niet aan de instructies voldoen worden niet beoordeeld.
  • De inzendingen worden anoniem beoordeeld (de namen van de auteurs zijn niet bekend bij de reviewers).
  • Met het inzenden van een abstract doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren.
  • De presenterende auteur van het abstract moet zich inschrijven voor de Internistendagen.
  • Alle abstracts dienen in de Engelse taal opgesteld te worden. Abstracts ingediend in de Nederlandse taal worden niet geaccepteerd/beoordeeld.
  • De lengte van de tekst is maximaal 250 woorden. Dit is exclusief titel, auteurs en affiliaties.
  • Er mogen/kunnen geen figuren/grafieken/tabellen toegevoegd worden.
  • Bij het indienen dient een van de volgende categorieën geselecteerd te worden: Acute medicine, Diabetes mellitus, Endocrinology, Gastro-Enterology, General Internal medicine, Geriatric medicine, Haematology, Immunology/Allergology, Infectious Diseases, Intensive Care, Nephrology, Oncology, Rheumatology, Vascular Medicine, Other
  • Het werk mag reeds gepubliceerd zijn, echter dient wel recent te zijn (van 2021 en 2022).

Aanvullende instructies voor research abstracts
De structuur van het abstract bestaat uit: Background, Methods, Results en Conclusion

Aanvullende instructies voor case reports
Een case report geeft een beschrijving van een casus aan de hand van presenterende symptomen, klinische bevindingen, diagnose, interventies en beloop. Tevens wordt de relevantie van de bevindingen voor de algemene praktijk duidelijk benoemd. Deze structuur moet in de tekst van de inzending duidelijk herkenbaar zijn.