Satellietsessies

LIVE

Satellietsessies

Obesitas: nieuwe inzichten én behandelingen voor de dagelijkse praktijk

Live satellietsessie woensdag 9 december 2020 – 20:00-20:30 uur

Tijdens deze satellietsessie wordt door Prof. dr. Liesbeth van Rossum uitgebreid ingegaan op het herkennen van onderliggende pathologie, de nieuwe (met name internistische) behandelingen die recent voor obesitas beschikbaar zijn gekomen zoals de gecombineerde leefstijlinterventie en nieuwe farmacotherapie. Daarnaast bespreekt ze de relatie tussen obesitas en een ernstig beloop van COVID-19 en welke consequenties dat heeft voor de praktijk van de internist.

Klik hier om de sessie terug te kijken

Prof. dr. Liesbeth van Rossum
Internist-endocrinoloog en hoogleraar Obesitas en Stress,
Erasmus MC Rotterdam

Deze satellietsessie wordt financieel mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. De spreker ontvangt geen vergoeding voor deze bijdrage en de sponsor heeft geen invloed op de inhoud van de sessie.

Menno_V_Huisman

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose. Nieuwe ontwikkelingen.

Veneuze trombose (zoals diepe veneuze trombose van het been, longembolie) is een vaak voorkomende complicatie bij patiënten met kanker. Er zijn recent belangrijke ontwikkelingen geweest in de behandeling van deze patiënten, waarbij de standaardbehandeling bestaat uit antistolling met laag moleculair gewicht heparine (LMWH) of direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s).

Tijdens dit satellietsymposium zal door Prof. dr. Menno Huisman uitgebreid ingegaan worden op de nieuwe studieresultaten met LMWH en DOAC’s bij patiënten met kanker en wat dit kan betekenen voor de behandeling van kankergeassocieerde trombose. Dit zal worden geïllustreerd met casuïstiek uit de kliniek.

Klik hier om de sessie terug te kijken

Prof.dr. M.V. Huisman
internist-vasculaire geneeskunde LUMC, Leiden

Deze satellietsessie wordt georganiseerd door BMS-Pfizer.

On-demand

E-learnings

abbott_logo_liggend

E-learning Time-in-Range in de praktijk; nut of noodzaak?

In deze geaccrediteerde e-learning krijgt u informatie en een praktische instructie over het onderwerp Time-in-Range. De inhoud wordt gepresenteerd door Dr. Sarah Siegelaar, werkzaam als internist-endocrinoloog in het UMC Amsterdam.

Er wordt uitgelegd wat Time-in-Range precies is. De relatie tussen TIR en HbA1c en het effect op klinische eindpunten. Tot slot wordt ingegaan op de effecten van technologie op Time-in-Range.

E-learning: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?

Deze e-learning geeft u inzicht in de huidige unmet medical need van type 2 diabetes in Nederland, de meest recente stand van de wetenschap rondom diabetesbehandeling met SGLT2-remmers en de implicaties voor de Nederlandse behandelpraktijk. 

De e-learning biedt u handvatten om, op basis van de meest recente ontwikkelingen, tot een weloverwogen keuze te komen.