Lyso.nl: uw spiekbriefje voor de Grand Rounds van volgend jaar

Tijdens de Grand Rounds zijn uw differentiaal diagnostische vaardigheden weer flink op de proef gesteld. Het herkennen van ongebruikelijke ziektebeelden blijft immers lastig. Lysosomale stapelingsziekten zijn typisch van dit soort ziektebeelden, waarbij de diagnose vaak lang op zich laat wachten. De studie van een Nederlands cohort laat zien dat 95% van de patiënten pas op volwassen leeftijd gediagnosticeerd wordt.1 De patiënten hebben hierbij vaak meerdere specialisten gezien, waarvan in de meeste gevallen een internist.2 Vaak wordt er ervaren dat de casus “niet pluis” is, maar de vinger kan er niet opgelegd worden.

Om u een praktisch handvat te bieden in dit soort gevallen, is www.lyso.nl ontwikkeld. Hier staat een complete beschrijving van alle lysosomale stapelingsziekten. Met de symptoom zoekfunctie kunt u op basis van één of meerdere symptomen filteren in alle lysosomale stapelingsziekten. Tevens vindt u hier ook geaccrediteerde webcasts, e-learnings en andere onderwijsmogelijkheden.

We hopen van harte dat u hier een kijkje neemt, en we op deze manier u en uw patiënten kunnen helpen de diagnostische puzzel op te lossen.